Många företag ställer frågor till oss om ekonomiadministration, företagsekonomi, skatteregler med mera. Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.

    

Är enskild firma eller aktiebolag bäst skattemässigt?

Jag har enskild firma och har satt av till periodiseringsfonder för att hålla nere skatten. Vad bör jag tänka på inför deklarationen och bokslutet? Vilka möjligheter finns att sänka skatten? Är det bättre att ombilda till aktiebolag?

Svar: Aktiebolag har flera fördelar.

Ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag när du gör din deklaration för nästa år. Det finns flera fördelar med det.

Läs mer.

Vinner jag på att ta utdelning istället för lön?

Jag har ett aktiebolag och har tänkt att under året avstå från lön för att i stället ta ut den vinst som uppstår i bolaget (som utdelning). Hur mycket kan jag vinna på att ta utdelning i stället för lön?

Svar: Du vinner i en aspekt, men förlorar i en annan.

Läs mer.

Kan jag ta ut hälften av aktiekapitalet på 50.000 kr?

Jag har ett aktiebolag med 50 000 kr i aktiekapital. Jag läste i förra frågespalten att minsta möjliga aktiekapital sänkts till 25 000 kr. Betyder det att jag kan ta ut 25 000 kr från bolagets bankkonto? Och är detta uttag skattefritt?

Svar: Ja, men inte utan vidare.

Läs mer.

Kan man flytta lön mellan år för att slippa statlig skatt?

Jag har arbetat i fem år som datakonsult på ett större företag. Förra året slutade jag och fick ett avgångsvederlag och en slutlön på 75 000 kr. Kan jag ta upp inkomsten 2011 i stället – för att slippa betala statlig skatt på hela beloppet?

Svar: Kanske, om du begär s.k. ackumulerad inkomst.

Läs mer.

Kan man kvitta aktieförlust mot bolagets överskott?

År 2007 hade jag aktier och fonder i mitt bolag. Det blev dock förlust i bolaget, med 84 000 kr. Eftersom det handlar om värdepapper så kunde förlusten inte kvittas mot bolagets överskott. Om bolaget framöver gör kapitalvinster så kan vi, vad jag förstår, utnyttja förlusten mot dessa. Men jag har ingen lust att köpa aktier för att få en kapitalvinst i bolaget. Kan jag i stället köpa ett aktiebolag för 1 krona och sälja vidare till en kompis för 84 000 kr – och på så sätt få en kapitalvinst som kan kvittas mot inrullade underskott från 2007?

Svar: Du kan bara kvitta aktieförlust mot framtida kapitalvinst.

Läs mer.

Kan jag rädda eget insatt kapital ur förlorat bolag?

Mitt aktiebolag har gått dåligt och jag har satt in egna pengar, ca 300 000 kr. Nu måste jag ändå avveckla. Kan jag då få igen pengarna om bolaget går i konkurs eller likvideras? Eller kan jag skänka aktierna till min son, som gjort reavinst, så att han kan sälja dem med förlust (räknat på mitt ingångsvärde) och kvitta den förlusten mot sin vinst?

Svar: Ja en del, om du gör på rätt sätt.

Läs mer.

Kan man alltid dumpa revisorn för små aktiebolag?

Min redovisningsbyrå anser att jag bör ha kvar revisor i aktiebolaget, trots att revisorstvånget har försvunnit. Revisorn kostar 15 000 kr per år. Jag omsätter ca 900 000 kr per år och vill dumpa revisorn. Vad anser ni?

Svar: Ja, om du anlitar en auktoriserad redovisningsbyrå.

Läs mer.