Är enskild firma eller aktiebolag bäst skattemässigt?

Jag har enskild firma och har satt av till periodiseringsfonder för att hålla nere skatten. Vad bör jag tänka på inför deklarationen och bokslutet? Vilka möjligheter finns att sänka skatten? Är det bättre att ombilda till aktiebolag?

Svar: Aktiebolag har flera fördelar. Ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag när du gör din deklaration för nästa år. Det finns flera fördelar med det.

  1) Fr.o.m. 2011 behöver du ingen revisor. Därmed är det samma kostnad att driva enskild firma som aktiebolag. Det räcker med att upprätta ett bokslut och att en auktoriserad redovisningsbyrå eller revisor upprättar ett bokslutsintyg.  

2) Utdelningsreglerna i ett aktiebolag gör att du kan dela ut 169 125 kr per år från bolagets vinst, som ett schablonbelopp med 20 % kapitalskatt. Eftersom beloppet kapitalbeskattas läggs det inte på toppen av din inkomst. Om du har anställd personal och själv tar ut lön, kan underlaget för utdelning med 20 % öka väsentligt.  

Exempel: Med löner på 3 miljoner kr kan du bygga upp ett lågbeskattat underlag på 750 000 kr per år (om egen lön uppgår till 455 000 kr). Beloppet växer med ränta på ränta de år du inte gör utdelning.  

3) Du kan dra av uthyrning av lokal till ditt aktiebolag, om ersättningen är marknadsmässig.  

Exempel: Du har kontor hemma. Motsvarande kontor på ett kontorshotell kostar 4 000 kr per månad. Du tar betalt 4 000 kr per månad från ditt aktiebolag. I din privata deklaration drar du av kostnaden för lokalen – exempelvis 700 kr per månad. Vinsten 3 300 kr per månad beskattas hos dig som privatperson, som inkomst av kapital. Du kan därmed ta ut 4 000 kr per månad och betala 1000 kr i kapitalskatt.  

4) Skatten på vinster i aktiebolag är 22%.  

5) Det är också lättare att hålla koll på din ekonomi i ett aktiebolag. När skatt och arbetsgivaravgifter är betalda har du inga förpliktelser mot Skattemyndigheten.

  6) För över dina periodiseringsfonder och expansionsfond till aktiebolaget i balansräkningen. Du måste dock göra ett tillskott till aktiebolaget med motsvarande belopp.  

Exempel: Du för över periodiseringsfonder på 500 000 kr till bolaget, och sätter in 500 000 kr till bolagets bankkonto.  

  • Du kan också föra in andra tillgångar eller ta över beloppet som en privat skuld. Det blir en indirekt insättning, eftersom du sätter in mer tillgångar än skulder. Du kan göra ränteavdrag med 30 % privat.  
  • Tar du utdelning från bolaget kan ränteavdraget kvittas mot utdelningsbelopp.  
  • Du kan återföra periodiseringsfonderna i bolaget med 22 % bolagsskatt, eller kvitta mot kostnader i bolaget.  
  • Expansionsfonden försvinner när du för in ett belopp till bolaget som motsvarar 72 % av expansionsfonden.  
  • Framskattade periodiseringsfonder samt expansionsfonden blir då eget kapital i bolaget.  
  • Du måste alltså binda kapital i bolaget genom att tillskjuta ett belopp, direkt eller indirekt, men då slipper du betala Skattemyndigheten. Pengarna disponeras i ditt aktiebolag. Pengarna kan delas ut till aktieägare.  
  • Exempel på utdelning: Utdelning utöver gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst.  
  • Om du tar en utdelning på 500 000 kr blir 120 000 kr kapitalinkomst, med 20 % kapitalskatt, och resterande 380 000 kr blir inkomst av tjänst.  
  • Om du inte tar ut andra löner är 380 000 kr under gränsen för statlig skatt. Du betalar bara kommunalskatt på omkring 26-27 %. Du blir därmed ”av med” 500 000 kr av periodiseringsfonderna och får tillbaka det tillskott du gjort när du förde in fonderna i bolaget.

  7) Aktiebolag ger bättre sparande. Du kan göra insättningar till kapitalförsäkring eller direktsparande i aktier – kopplade till att bolaget gör ett pensionsåtagande med dig som förmånstagare. Det är förmånligare att pensionsspara så än i pensionsförsäkring.  

8) Vid ombildning till aktiebolag kan du ta marknadsmässigt betalt för exempelvis din ingång i Beställningscentral. Vid en överföring till aktiebolag ”realiserar” du värdet.  

Exempel: En ingång i Taxi Stockholm kan säljas för 300 000 kr. Med ett aktiebolag kan du ta ut samma belopp. Det skrivs av i aktiebolaget med 20 % per år i fem år. Beloppet beskattas hos säljaren och du planerar för att tillgodogöra dig det utrymme som skapas. Finns ett ackumulerat underskott? Har du svårt att expandera då Länsstyrelsen kräver 100 000 kr för första bilen och 50 000 kr för tillkommande bilar?  

9) Kravet på kapital har sänkts från 100 000 kr till 50 000 kr när du bildar aktiebolag.