Kan man alltid dumpa revisorn för små aktiebolag?

Min redovisningsbyrå anser att jag bör ha kvar revisor i aktiebolaget, trots att revisorstvånget har försvunnit. Revisorn kostar 15 000 kr per år. Jag omsätter ca 900 000 kr per år och vill dumpa revisorn. Vad anser ni?

Svar: Ja, om du anlitar en auktoriserad redovisningsbyrå.

Mindre aktiebolag slipper ha revisor. Med mindre aktiebolag avses bolag som underskrider två av följande tre värden: 3 anställda, 1,5 miljoner kr i balansomslutning och 3 miljoner kr i intäkter (dessa gränsvärden kommer sannolikt att höjas inom några år).

Självklart är det klokt att, som du säger, dumpa revisorn. Det är ju syftet med reformen: att göra det enklare eftersom det är onödigt att mindre bolag har revisor. Ur den aspekten är det underligt att din redovisningsbyrå har en annan syn – och därmed motverkar reformen.

Du bör dock anlita en auktoriserad redovisningsbyrå som kan certifiera ditt bokslut med en så kallad bokslutsrapport. Det innebär att redovisningsbyrån intygar att din bokföring, ditt bokslut och årsredovisningen uppfyller kraven enligt Svensk Redovisningsstandard, REKO.

Extrakostnaden för certifieringen är mycket lägre än kostnaden för revisionen – kanske 3 000 kr. Det tycker vi är en viktig ”försäkring” så att du kan ha ryggen fri mot Skatteverket och andra myndigheter.

Tyvärr finns det ett stort antal mindre redovisningsbyråer som inte är auktoriserade, och som inte kan certifiera bokföring och bokslut. Många av dessa konsulter har också dålig kunskap och kompetens.