Kan man flytta lön mellan år för att slippa statlig skatt?

Jag har arbetat i fem år som datakonsult på ett större företag. Förra året slutade jag och fick ett avgångsvederlag och en slutlön på 75 000 kr. Kan jag ta upp inkomsten 2011 i stället – för att slippa betala statlig skatt på hela beloppet?

Svar: Kanske, om du begär s.k. ackumulerad inkomst.

Du kan begära s.k. ”ackumulerad inkomst” på beloppet. På baksidan av din inkomstdeklaration (under övriga upplysningar) skriver du: ”Jag begär ackumulerad inkomst på 75 000 kr, som avser en intjäning under 5 år”. Skatteverket kommer då att fördela din inkomst fem år bakåt – och förhoppningsvis kan du slippa den statliga skatten om du låg under brytpunkten för statlig skatt tidigare år.