Kan man kvitta aktieförlust mot bolagets överskott?

År 2007 hade jag aktier och fonder i mitt bolag. Det blev dock förlust i bolaget, med 84 000 kr. Eftersom det handlar om värdepapper så kunde förlusten inte kvittas mot bolagets överskott. Om bolaget framöver gör kapitalvinster så kan vi, vad jag förstår, utnyttja förlusten mot dessa. Men jag har ingen lust att köpa aktier för att få en kapitalvinst i bolaget. Kan jag i stället köpa ett aktiebolag för 1 krona och sälja vidare till en kompis för 84 000 kr – och på så sätt få en kapitalvinst som kan kvittas mot inrullade underskott från 2007?

Svar: Du kan bara kvitta aktieförlust mot framtida kapitalvinst.

I ditt fall blir det inte någon skatt i bolaget om det gör en vinst på 84 000 kr (så som du beskriver det) eftersom bolaget säljer näringsbetingade aktier. Du har i det fallet ingen kapitalvinst att kvitta mot förlusten. Du måste nämligen göra en vinst på kapitalplaceringsandelar för att kunna kvitta mot kapitalförlusten. Regelverket säger följande:

Om ett bolag äger aktier skiljer man på näringsbetingade andelar och kapitalplaceringsandelar. Syftet med indelningen är att särskilja kapitalplaceringar från innehav som beror på den verksamhet som ”ägarföretaget” bedriver. För kapitalplaceringsandelar är utdelningar och kapitalvinster skattepliktiga. Förluster är avdragsgilla inom aktiefållan – d.v.s. mot framtida kapitalvinster. En förlust får ligga kvar i aktiefållan, till dess man gör kapitalvinst. Då får man kvitta vinsten mot förlusten som ”rullar” in från tidigare år. För näringsbetingade andelar är däremot huvudregeln att utdelningar och kapitalvinster är skattefria och att kapitalförluster inte är avdragsgilla. Onoterad andel räknas alltid som näringsbetingad.