Vinner jag på att ta utdelning istället för lön?

Jag har ett aktiebolag och har tänkt att under året avstå från lön för att i stället ta ut den vinst som uppstår i bolaget (som utdelning). Hur mycket kan jag vinna på att ta utdelning i stället för lön?

Svar: Du vinner i en aspekt, men förlorar i en annan.

När du tar utdelning gör du en viss skattevinst jämfört med när du tar ut lön. Men i utdelningsfallet får du dock inga sociala förmåner. Tar du ut lön ligger inkomsten nämligen som underlag för sjukpenning och pensionspoäng.

Om du tar utdelning inom det belopp som du har jobbat ihop som s.k. utdelningsutrymme (för närvarande ett schablonbelopp på 169 125 kr per år) så:

  • måste bolaget först betala 22 % skatt på vinsten.
  • måste du sedan betala kapitalskatt med 20 % på utdelningen.

Tar du ut utdelning som överstiger ditt utdelningsutrymme får du betala vanlig löneskatt på överstigande belopp. Då får bolaget också betala arbetsgivaravgifter på överstigande belopp.