Visma Partner - när du vill sköta ekonomin själv

Under åren har vi på EduComp utvecklat vår verksamhet för att även kunna hjälpa dig som själv vill sköta hela, eller delar av, ditt företags ekonomi.

Idag är vi en certifierad Visma Partner som kan erbjuda dig allt från programvaror till hela affärssystem, installation, utbildning och stöd. Vi hjälper dig igång med Visma Spcs program och kan även lägga dem på vår server. På så sätt kan du arbeta via fjärrskrivbord över webben och slipper ha programmen installerade lokalt hos dig.

Tanken är enkel. Det ska vara lätt och roligt för dig att sköta ekonomin. Och du ska kunna använda vår hjälp till att utveckla ditt företag.